پروژه سرکار خانم مغربی

شرح پروژه : پروژه خانم مغربی در سال 1399 اجرا شده و با پوشش تایل کینگستون میباشد این سازه 50 سال ضامنت دارد و همچنین این سازه بصورت A فرم ساخته شده است طراحی و اجرای پروژه توسط شرکت پارسیس بام انجام شده است. آدرس پروژه : چهار راه چشمه
بیشتر بخوانید