• پروژه : آقای تاجیک
  • نوع پوشش: آندوویلا
  • محل ساخت: جاده چشمه گیلاس
  • تاریخ ساخت:
* صفر تا صد این پروژه توسط تیم شرکت پارسیس بام انجام شده است *