پارسیس بام
  • پروژه : آقای عبدی
  • نوع پوشش : سفال اخرایی
  • محل ساخت: بازمرگان
  • تاریخ ساخت:
* صفر تا صد این پروژه توسط تیم شرکت پارسیس بام انجام شده است *