شرح پروژه

این پروژه در جاده شیر حصار اجرا شده است و با مدیریت و اجرای شرکت پارسیس بام طی ده روز کار شده است. پوشش پروژه به صورت سفال میباشد.
تمامی مراحل کار از جمله طراحی و اجرای کار زیر نطر مهندس غلامی صورت گرفته است.

ساخته شده: جاده شیر حصار

25 تیر 1399

مشتری: اقای مهندس احمدی

مهندس احمدی

ابعاد:

6000x2844px