عمارت پارسیس
  • پروژه : عمارت پارسیس 
  • نوع پوشش: روفتایل پارس
  • محل ساخت:
  • سال ساخت:
* صفر تا صد این پروژه توسط تیم شرکت پارسیس بام انجام شده است *