پروژه آقای صنعت خوانی

شرح پروژه: پروژه آقای نعمتی زیر نظر مهندس صنعت خوانی است ، پوشش سقف این پروژه روفتایل پارس اخرایی میباشد. طراحی این پروژه توسط شرکت پارسیس بام انجام شده است. آدرس پروژه : مجتمع زیتون ، شاهنامه بعد از کاشی فیروزه مساحت سقف : 220 متر
بیشتر بخوانید