پروژه مهندس صنعت خوانی

شرح پروژه: پروژه آقای نعمتی زیر نظر مهندس صنعت خوانی است ، پوشش سقف این پروژه روفتایل پارس اخرایی میباشد. طراحی این پروژه توسط شرکت پارسیس بام انجام شده است. آدرس پروژه : مجتمع زیتون ، شاهنامه بعد از کاشی فیروزه مساحت سقف : 220 متر
بیشتر بخوانید

پروژه مهندس محمدی

شرح پروژه: پروژه اقای محمدی زیر نظر مهندس ادیبی ساخته شده و پوشش سقف این پرژوه آندوویلا می باشد و در سال 1396 اجرا شده است. آدرس پروژه » مجتمع گلهای شاندیز مساحت سقف: 180متر
بیشتر بخوانید

پروژه مهندس احمدی

درباره پروژه: این پروژه در جاده شیر حصار اجرا شده است و با مدیریت و اجرای شرکت پارسیس بام طی ده روز کار شده است. پوشش پروژه به صورت سفال میباشد. ساخته شده: جاده شیر حصار تاریخ ساخت : 25 تیر 1399 مشتری: اقای مهندس احمدی
بیشتر بخوانید