پروژه آقای احمدی

درباره پروژه: ین پروژه در جاده شیر حصار اجرا شده است و با مدیریت و اجرای شرکت پارسیس بام طی ده روز کار شده است. پوشش پروژه به صورت سفال میباشد. ساخته شده: جاده شیر حصار تاریخ ساخت : 25 تیر 1399 مشتری: اقای مهندس احمدی
بیشتر بخوانید